आसनों के नाम और प्रकार | Name of all Asanas and Types in Hindi

पवनमुक्तासन भाग 1

 1. दण्डासन-
 2. पदांगुलिनमन और गुल्फनमन
 3. गुल्फचक्र-
 4. गुल्फ घूर्णन
 5. जानु नमन
 6. जानुचक्र-
 7. अर्धतितली आसन-
 8. श्रोणी चक्र-
 9. पूर्ण तितली आसन-
 10. मुष्टिका बन्धन
 11. मणिबन्ध नमन
 12. मणिबन्ध चक्र
 13. कोहनी नमन
 14. स्कन्ध चक्र
 15. ग्रीवा संचालन

पवनमुक्तासन भाग 2

 1. उतान पादासन
 2. चक्र पादासन
 3. पाद संचालनासन
 4. सुप्त पवनमुक्तासन
 5. झूलना लुढकना आसन
 6. सुप्त उदराकर्षणासन
 7. शव उदराकर्षणासन
 8. नौकासन

पवनमुक्तासन भाग 3

 1. रज्जु-कर्षणासन
 2. गत्यात्मकमेरु वक्रासन
 3. चक्की चालनासन
 4. नौका संचालनासन
 5. काष्ठ त़क्षणासन
 6. नमस्कारासन
 7. वायु निष्कासनासन
 8. कौआ चालासन
 9. उदराकर्षणासन

वज्रासन समूह के आसन

 1. वज्रासन
 2. आनन्द मदिरासन
 3. पादादिरासन
 4. भद्रासन
 5. सिंहासन
 6. वीरासन
 7. मार्जरि आसन
 8. व्याघ्रासन
 9. शंशकासन
 10. शशांक भुजंगासन
 11. प्रणामासन
 12. अर्ध उष्ट्रासन
 13. उष्ट्रासन
 14. सुप्त वज्रासन

खडे होकर किये जाने वाले आसन

 1. हस्त उतानासन
 2. अकर्ण धनुरासन
 3. ताडासन
 4. तिर्यक ताडासन
 5. कटि चक्रासन
 6. तिर्यक कटि चक्रासन
 7. मेरु पृष्ठासन
 8. उतानासन
 9. द्रत उत्कटासन
 10. समकोणासन
 11. द्धिकोणसन
 12. त्रिकोणासन
 13. उत्थित लोलासन
 14. दोलासन

सुर्य नमस्कार

 1. प्रणामासन
 2. हस्त उतानासन
 3. पाद हस्तासन
 4. अश्व संचालनासना
 5. पर्वतासन
 6. अष्टांग नमस्कार
 7. भुजंगासन
 8. पर्वतासन
 9. अश्व संचालनासना
 10. पाद हस्तासन
 11. हस्त उतानासन
 12. प्रणामासन

चन्द्र नमस्कार

 • अर्ध चन्द्रासन

मध्यम आसन समूह

पदमासन समूह के आसन

 1. योगमुद्रासन
 2. मत्स्यासन
 3. गुप्तपदमासन
 4. बद्ध पदमासन
 5. लोलासन
 6. कुक्कुटासन
 7. गर्भ पिण्डासन
 8. तोलांगुलासन

पीछे की और झुकने वाले आसन

 1. भुजंगासन
 2. तिर्यक भुजंगासन
 3. पूर्ण भुजंगासन
 4. सर्पासन
 5. अर्ध शलभासन
 6. शलभासन
 7. पुर्ण शलभासन
 8. सरल धनुरासन
 9. धनुरासन
 10. पुर्ण धनुरासन
 11. कन्धरासन
 12. अर्धचन्द्रासन
 13. उतान पृष्ठास
 14. सेतु आसन
 15. ग्रीवासन
 16. शीर्ष पाद भूमिस्पर्शासन
 17. चक्रासन
 18. गोमुखासन

आगे की और झुकने वाले आसन

 1. शैथल्यासन
 2. पश्चिमोतानासन
 3. गत्यात्मक पश्चिमोतानासन
 4. पादप्रसार पश्चिमोतानासन
 5. जानु शिरासन
 6. अर्ध पश्चिमोतानासन
 7. मेरु आकर्षणासन
 8. हस्तपाद अंगुष्ठासन
 9. पाद हस्तासन
 10. शीर्ष अंगुष्ठ योगासन
 11. उत्थित जानु शिरासन
 12. एक पाद पधोतानासन

मेरुदण्ड मोडकर किये जाने वाले आसन

 1. मेरु दण्डवक्रासन
 2. भू-नमन आसन
 3. अर्ध मत्स्येन्द्रासन
 4. परिवृत जानु शिरासन

सिर के बल किये जाने वाले आसन

 1. भूमिपाद मस्तकासन
 2. मूर्धासन
 3. विपरीतकरणी आसन
 4. सर्वागासन
 5. पदम सर्वागासन
 6. पूर्व हलासन
 7. हलासन
 8. द्रुत हलासन
 9. अर्ध पदम हलासन
 10. स्तम्भन आसन
 11. शीर्षासन
 12. सालम्ब शीर्षासन
 13. निरालम्ब शीर्षासन
 14. उर्ध्व पदमासन
 15. कपालि आसन

संतुलन के आसन

 1. एक पाद प्रणामासन
 2. नटवर आसन
 3. गरुणासन
 4. नटराज आसन
 5. एक पादासन
 6. बकासन
 7. उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन
 8. मेरुदण्डासन
 9. निरालम्ब पश्चिमोतानासन
 10. अर्ध पदम पादोतानासन
 11. अर्ध बद्ध पदमोतानसन
 12. वातायनासन
 13. पाद अंगुष्ठासन
 14. बक ध्यानासन
 15. एक पाद बक ध्यानासन
 16. द्धि हस्त भुजासन
 17. एक हस्त भुजासन
 18. हंसासन
 19. संतुलन आसन
 20. प्रकारान्तर
 21. वशिष्ठासन

उच्च आसन

 1. पूर्ण मत्स्येन्द्रासन
 2. कूर्मासन
 3. धनुराकर्षणासन
 4. वृश्चिकासन
 5. पृष्ठासन
 6. मयूरासन
 7. पदम मयूरासन
 8. हनुमानासन
 9. ब्रहमचर्यासना
 10. मूल बन्धासन
 11. गोरक्षासन
 12. अष्ट वक्रासन
 13. एक पाद शिरासन
 14. उत्थान एक पाद शिरासन
 15. द्धिपाद शिरासन
 16. द्धिपाद कन्धरासन
 17. परिघासन
 18. पदम पर्वतासन
 19. कश्यपासन
 20. विश्वमित्रासन

अवश्य पढ़े आसनों का महत्व , ज्ञान व वर्गीकरण

1 thought on “आसनों के नाम और प्रकार | Name of all Asanas and Types in Hindi”

Leave a Comment